UVODO NASARCHIV

35. generální kongregace Societatis Iesu
          V pátek 18. dubna 2008 uspořádalo o.s. Bartolomeo svoji první veřejnou akci. Byla jí přednáška P. Františka Hylmara, SJ, provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova,  jež se uskutečnila ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech pod názvem „Nejen o 35. generální kongregaci Societatis Iesu“.

       Klatovské zájemce zval na přednášku plakát, ty „přespolní“ pak server www.jesuit.cz  v rubrikách „Nejbližší akce“, a „Rozhovory“

          Přednáška se odehrála v příjemné, přátelské atmosféře.  František Hylmar hovořil klidným a podmanivým způsobem. Svoji řeč doprovodil obrázky  z jednání generální kongregace a komentoval nejen to, co na nich bylo vidět,  Jeho slova předávala pocit  jistoty, že věci mají svůj řád a  že jezuité trpělivě pro tento řád pracují a že víra není ani v moderním světě Popelkou.

          Zajímavý byl názor, že „ačkoliv dynamika víry je v současné době větší v třetím světě,  přesto má Evropa stále co nabídnout“. V jezuitském řádu platí, že se „lidé mimo Evropu“ na starý kontinent stále (logicky) obracejí pro inspiraci a vedení. Symbiózu „světa a Evropy“ ilustruje i volba nového generála řádu – stal se jím P. Nicolás, Španěl,  jenž velkou část svého života působil v Japonsku a Oceánii.

Velmi zajímavé byly též snímky a video ze setkání jezuitů s papežem Benediktem XVI.  

zobrazit rozhovor

autor zápisu: Ing. Václav Chroust, fotografie: Václav Chroust

Bartolomeo o.s.