UVODO NASARCHIV

Velké dějiny zemí koruny české
   
            26. února se v krásných a příjemných prostorech klatovské Městské knihovny uskutečnila přednáška Doc. PhDr.Ivany Čornejové, Csc. Tématem přednášky byla kniha Velké dějiny zemí Koruny české, respektive její 8. svazek, jehož je paní docentka hlavní autorkou a který vyšel před Vánoci 2008.

            Paní docentka ve svém úvodním projevu hovořila nejen o tom, jakým způsobem vznikala kniha a s jakými úskalími se museli autoři vyrovnat, ale i o době samé. Ta je v české historii stále ještě nedostatečně popsána a interpretována. Tradiční pohled na pobělohorské období a na baroko, které je v umělecké rovině charakterizuje, je silně ovlivněn koncepcí českých dějin, jež hovoří o době temna, protireformaci, o germanizaci. Naproti tomu současná historická věda používá spíše termíny rekatolizace. V onom re- se skrývá nejen návrat k tradiční české víře - katolictví, ale i návrat do tradičních evropských struktur a vazeb.

            Navzdory „časové blízkosti“ je pobělohorské období (17.st.) méně „historicky zpracováno“ než např. období 15. století. Důvodem, jenž by pro mladé historiky mohl být výzvou, je i to, že dokumenty z 17. a 18.století ( psané latinsky, německy, česky) stále ještě čekají na „své“ historiky, kteří by dokázali jejich obsah využít tak, jako tomu je např. v Německu, Francii, Itálii, Anglii. Nezbytnou podmínkou ovšem je „jazyková vybavenost“ budoucích historiků. V této souvislosti se paní docentka přimlouvala za studium latiny a němčiny, které jsou pro studium středoevropské historie nezbytné.

            Zajímavou aktualizací přednášky pak byla beseda s posluchači, kdy se mimo jiné hovořilo o tom, jak Češi vnímají sami sebe a jak nás dnes a v minulosti vnímá západní část Evropy. Paní docentka připomněla, že v 17.st. jsme byli nezpochybnitelnou součástí západní Evropy ( a civilizace) a teprve později začaly být české země nahlíženy jako země z východu Evropy. Tento pohled bohužel často přetrvává.

autor zápisu: Ing. Václav Chroust, fotografie: Karel Nováček

Bartolomeo o.s.