UVODO NASARCHIV

Iluzivní malířství v Evropě a výzdoba jezuitského kostela v Klatovech
        Ve čtvrtek 26. března 2009 proběhla v sále Městské knihovny Klatovy další přednáška zorganizovaná o.s. Bartolomeo. Pozvání  přijal pan PhDr. Martin Mádl, Ph.D. z Ústavu dějin umění AV ČR, specialista na výtvarné umění renesance a baroka. Pan doktor se zaměřil především na iluzivní malířství této doby a na výzdobu klatovského jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

V první části přednášky posluchačům do detailu vysvětlil tajemství perspektivy, její všemožné techniky a provedení. Velkou pozornost věnoval iluzivní malbě na klenbách, obloucích, kupolích… Pro ty se totiž musela perspektiva velmi složitě upravit, aby výsledná malba působila dokonale. Snad žádný divák se po tomto pečlivém výkladu neubránil tomu, aby vzdal hold mistrům, kteří před staletími zdobili interiéry kostelů a klášterů. Takový člověk přece musel vedle skvělého malování ovládat dokonale i fyziku, geometrii, anatomii a musel důvěrně znát hru světel a stínů! 

Jeden z takových malířů se zapsal i do tváře našeho města, když vymaloval prostory klatovského jezuitského kostela. Jmenoval se Johann Hiebel (1681-1755) a právě jemu věnoval pan doktor Mádl druhou část svého výkladu. Každý, kdo překročí práh jezuitského kostela, je uchvácen jeho monumentální výzdobou a opravdovostí výjevů. Hiebel, žák známého malíře Andrey Pozza, odvedl v Klatovech skutečně kus výtečné práce. Jeho nástěnné malby můžeme s klidným srdcem srovnávat s nejlepšími barokními „kousky“ z kulturně-historických center Evropy jako je Praha, Vídeň nebo Řím.

autor zápisu: Ing. Iveta Chroustová, fotografie: Václav Chroust

Bartolomeo o.s.