UVODO NASARCHIV

Husitství v Pošumaví

            V pondělí 4.5.2009 jsme na další akci Bartolomea přivítali Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., předního českého historika, jehož hlavním zájmem jsou české dějiny 15. st. a husitství.  Ačkoliv jsme zvolili netradiční termín, navíc velmi blízký nedávným Barokním jezuitským Klatovům, společenský sál Městské knihovny se naplnil do posledního místa. I přes ochotu pracovníků knihovny přidávat další a další židle, seděla část posluchačů na bočním pódiu.

            Pan profesor hovořil spatra, k radosti Klatovanů uvedl mnoho zajímavých  (a pro nás )  nových informací o vývoji společenské situace na počátku 15.st. v Klatovech a okolí. Jeho projev byl ucelený, velmi přehledný, sympaticky přednesený. Z mnohého, co řekl, zmíníme jen několik poznámek a zajímavostí :

1.) Klatovy patřily k nejradikálnějším husitským městům. Dokonce byly považovány za město vyvolené  (spolu se Žatcem, Slaným, Lounami a Plzní), kde spravedliví na konci věků dojdou spásy.

2.) V Klatovech se husité“projevili“ ještě dříve než v Praze, a to vyhnáním dominikánů.

3.) Působili zde významní husitští kněží, kteří se zapsali do historie tohoto reformního hnutí –  Jan Čapek ze Sán, slavný autor chorálu Ktož sú Boží bojovníci, či Matěj Lupáč, jeden z husitských vyjednavačů na Basilejském koncilu.  Posluchače okouzlil popis disputace mezi klatovským knězem Janem Čapkem a universitním mistrem Janem Příbramem. Veřejná disputace se uskutečnila přímo na klatovském náměstí, za velkého zájmů občanů, a to i přesto, že jejím tématem byla subtilní teologická otázka – transsubstanciace a remanence. - -

4.) Velmi plastické bylo líčení počátků a „podhoubí“ husitství, různé lokální i přes-hraniční  války a vendety,  které se podílely na vytvoření nestabilní, třaskavé atmosféry, jež nesporně ovlivnila i vývoj husitské revoluce.

5.) Patnáct let ( 1419-1434) husitských bojů vyčerpalo celou zemi natolik, že porážka táboritů a sirotků byla přijata s jistou úlevou. Sirotci byli v bitvě ( a po bitvě ) u Lipan pobiti, zbytky táborských vojsk pak statečně hájily uherskou hranici proti Turkům. Jejich první vítězství ( de facto vítězství heretiků)  paradoxně oslavily zvony v celé říši. Přeci jen měli křesťané blíže ke svým „odpadlým“ bratřím než k Turkům.

6.) S ohlasem se setkaly zprávy o konkrétních lidech, kteří se v té době zapsali do análů – např. informace, že klatovský kupec (přesídlil do Plzně) Andrýsek obchodoval s Benátkami, zavoněla exotikou.

Příjemný dojem z přednášky jen umocnila diskuse. I v ní Prof. Čornej prokázal skvělý přehled, vtip a encyklopedické znalosti.

autor zápisu: Václav Chroust, fotografie: Karel Nováček

Bartolomeo o.s.