UVODO NASARCHIV

Jan Žižka z Trocnova

V anotaci své přednášky „Jan Žižka z Trocnova – muž v dějináchProf. PhDr. Petr Čornej, DrSc. uvedl, že půjde o „pokus o charakteristiku husitského vojevůdce, jeho hodnotového světa a myšlenkových souřadnic, v nichž se pohyboval.“ Svému záměru pan profesor více než dostál.  Výtečný přednášející, vnímaví a bystří  posluchači, kteří zcela zaplnili společenský sál Městské knihovny, přátelská atmosféra, vzájemný zájem – to byly základní charakteristiky čtvrtečního podvečera.

Pan profesor hovořil nejen o osudech Jana Žižky, které byly dramatické a  plné násilí a drsných zkušeností . Představil nám muže, který lépe vládl mečem a palcátem než čímkoliv jiným, který byl odvážný , statečný, avšak lidsky, společensky a posléze i politicky mnohdy neprozíravý. Muže se vznětlivým temperamentem,  pevnou rozhodností, vnitřní sílou a  vojenskou genialitou, jež byly základem válečných úspěchů, které z něj na samém sklonku jeho života učinily neporazitelného a neporaženého vojevůdce. Muže, který se stal symbolem. 

Ovšem život, který Jan Žižka vedl, byl plný sporných momentů . I ty je třeba připomínat  - Jan Žižka byl i lapkou ve skupině jakéhosi Matěje vůdce, byl žoldákem ve vojenském oddílu Jana Sokola ( s nímž se zřejmě zúčastnil 15.10.1410  i slavné bitvy u Grünwaldu, jak ji nazývají Poláci nebo též u Tannenbergu, což je název, který preferují Němci.  Prof. Čornej zmínil i informaci-spekulaci, původem z Francie, že se snad Jan Žižka zúčastnil i bitvy u Agincourtu ( 25.10.1415). 

Zřejmě zlomem v životě Jana Žižky byla kázání Mistra Jana Husa. Žižka se stal Husovým horlivým přívržencem. Jeho zélotský zápal v kombinaci s jeho vojenskými zkušenostmi a schopnostmi jej dovedly až do čela (již) husitských vojsk. Sám sebe viděl jako „novodobého“ Judu Makabejského, cítil se povolán bojovat za boží zákon. Ovšem tak, jak on jej chápal.  Paradoxně možná právě to bylo důvodem jeho sporů s táborskými kněžími, které jej posléze přiměly k tomu, aby opustil Tábor a vydal se na východ Čech, kde vytvořil Orebský svaz.

            Prof. Čornej podal komplexní a podmanivou charakteristiku husitského vojevůdce. Bylo radost naslouchat jeho klidnému a přitom zajímavému vyprávění. Z drobností dovolte připomenout :

Jan Žižka  :

  • měl dvě manželky, obě jménem Kateřiny, měl jednu dceru.
  • Narodil se okolo roku 1360 na Trocnově.
  • Jeho jméno se  vyskytuje v rožmberských popravčích knihách.
  • V roce 1409 obdržel od krále Václava IV. amnestní list, za jaké zásluhy ?
  •  Bojoval v žoldu pod velením Jana Sokola z Lamberka, vojenského kondotiéra, který se se svými vojáky dostal až na jih Itálie 
  • Význam jména Žižka je předmětem diskusí, přízvisko mohlo znamenat i to, že byl jednooký. Levé oko ztratil v dětství, pravé pak při obléhání hradu Rábí.

autor zápisu: Václav Chroust, fotografie: Karel Nováček

Bartolomeo o.s.