UVODO NASARCHIV

Hudební dialogy česko-německého baroka

            O svatojakubské neděli se konal v kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově krásný koncert. Provedli  jej mladí umělci Edita Keglerová ( cembalo), Theresa Clauberg (housle) a Jan Lokajíček ( housle ). Na programu byla kratší díla od G.Ph. Telemanna, J.A. Bendy, J.S. Bacha, G.F. Händela, J.J. Quantze a jako přídavek též W.A.Mozarta.
            Housle i cembalo v malebném a útulném kostele hezky zněly. Na účinkujících byla patrná radost ze hry, která se v příjemném dni záhy přenesla i na publikum. To bylo na malou vesnici poměrně početné, dlužno však dodat,
že mnozí  v publiku byli „přespolní“.  A tak, bez ohledu na to, kdo odkud na koncert přišel, bylo to genius loci chlistovského kostela, které vytvořilo skvělou atmosféru. Takovou, která na chvíli zastavuje čas a která z obyčejného dělá neobyčejné.

            Koncert připravilo a zorganizovalo o.s. Sempervivum,
zde v Chlistově za přispění o.s. Bartolomeo. Koncert je součástí projektu Hudební dialogy česko-německého baroka.  Cyklus koncertů, jež je jeho obsahem, se  koná na několika místech Plzeňského kraje a Bavorska, letos již potřetí.

otevřít medailony účinkujících

autor zápisu: Václav Chroust, fotografie: Václav Chroust

Bartolomeo o.s.