UVODO NASARCHIV

Cesta do Sudánu a dál...

            Dne 11. listopadu 2010 se uskutečnila další přednáška pořádaná občanským sdružením Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech, v jejíchž prostorách se tato kulturní akce již tradičně odehrává. Naším milým hostem byl písecký rodák P. Mikuláš Buzický, původem lékař, dnes dominikánský duchovní. Přednášené téma bylo poměrně netradiční. Z minulých akcí pořádaných o. s. Bartolomeo jsme byli zvyklí na přednášky s tématy historickými či religiózními. Téma „Cesta do Súdánu a dál…“ bylo pojato, jak název napovídá, jako vyprávění o cestě Otce Mikuláše do jeho oblíbené a milované Afriky a jeho „cestě k Bohu“.
            Do sálu klatovské knihovny se před pátou hodinou dostavilo kolem šedesáti lidí, které zaujala pozvánka s informacemi o tématu, o přednášejícím i o základních faktech o dominikánském řádu, který je neodlučitelně spjat i s městem Klatovy.
            Páter Mikuláš na úvod pohovořil o geografickém rozdělení Súdánu, o etnickém rozložení obyvatelstva, o náboženském rozdělení na muslimy křesťany a animisty, o politické situaci v době jeho pobytu i v době současné, o hospodářské situaci země a z ní vyplývajících občanských válek, které si vyžádaly již statisíce mrtvých a miliony uprchlíků.
            Úvodní výklad byl vizuálně doprovázen promítanou mapou, na níž přednášející podtrhoval svůj výklad. Dále pokračoval promítáním fotografií, dokumentujících začátek cesty přes Keňu do Súdánu na místo vznikající nemocnice. Otec Mikuláš vyprávěl o nelehké práci lékaře v terénu spojené s minimálním technickým vybavením, o zvycích místního černošského obyvatelstva kmene Dinka, o vztazích mezi lékaři a pacienty a mezi lékaři samotnými. Vše doprovodil fotografiemi místního černošského obyvatelstva, přírody, i záběry provizorní nemocnice.
            Na závěr páter Mikuláš hovořil o tom, co ho vedlo k tomu, aby opustil světské povolání lékaře a nastoupil cestu, na jejímž konci se stal služebníkem Božím, aby vyměnil péči o smrtelné lidské tělo za péči o nesmrtelnou lidskou duši.

autor zápisu: Lukáš Krátký, fotografie: Mikuláš Buzický, Václav Chroust

Bartolomeo o.s.