UVODO NASARCHIV

Mistr Jakoubek ze Stříbra

            Občanské sdružení Bartolomeo avizovalo do předvánoční doby historickou událost, která se ve své době nemohla stát – učenou disputaci mezi husitským teologem Jakoubkem ze Stříbra v podání prof. Petra  Čorneje a anonymním jezuitským kazatelem, představovaným
PhDr. Miroslavem Heroldem, SJ. Bohužel, z atraktivního klání sešlo,
neboť barokní kazatel onemocněl. Zůstal tedy Čornejův Jakoubek. Plný sál Městské knihovny v Klatovech však nelitoval.
            Prof. PhDr.Petr Čornej, DrSc., je v české historické vědě pojem. Před více než  20 lety publikoval pro veřejnost Tajemství husitských kronik, od té doby je vnímán jako skutečná autorita, pokud jde o rozporuplné období husitství. Ve své poslední přednášce v Klatovech ukázal, že je tak vnímán právem.
            Prof. Čornej je, kromě odborné suverenity, přesvědčivý řečník. Rozumí se, že v Klatovech vedl více než hodinovou přednášku spatra. Umí argumentovat, jeho projev má logickou stavbu, posluchači jej sledovali        
s napětím. Díky tomu pozornost nepolevila, ani když autor zmiňoval známější skutečnosti: Jakoubkův teologický zápas o reformaci a jím v teologii prosazovaná a do široké praxe přinesená myšlenka přijímání pod obojí. Zejména to druhé bylo ve své době tak převratné, že sám Hus, v té době již v na koncilu v Kostnici, svého přítele Jakoubka varoval před příliš rychlým uvedením této novoty do praxe. Díky Jakoubkovu radikálnímu postoji v této věci si husitství postavilo za symbol právě kalich. Přesto Jakoubek vystupoval spíše umírněně a vlastně trvale čelil radikalismu Jana Želivského. Ke konci života se stáhl do ústraní, zemřel roku 1429.
            Čornejův výklad  přinesl poznání, že neuvěřitelných 600 let zpátky byly zápasy o stav společnosti spojeny s podobnými nadějemi i obavami, jak je známe ze současnosti. Oživil také otázku – proč zemřel právě Mistr Jan Hus, ačkoli zdaleka nepatřil mezi radikály?  Přispěl k tomu Husův osobní postoj? Nebo „souhra okolností“?
            Občanskému sdružení Bartolomeo a konkrétně ing. Václavu Chroustovi se již delší dobu daří přinášet nám mimořádně kvalitní besedy a přednášky. A co víc – zdá se, že v Klatovech tato činnost padá na úrodnou půdu. Děkujeme!

autor zápisu: JUDr. Jiří Štancl, fotografie: Karel Nováček

Bartolomeo o.s.