UVODO NASARCHIV

Biskup Radkovský požehnal kostelu sv. Matouše v Křištíně

            V sobotu 21. ledna se uskutečnila v křištínském kostele sv. Matouše mše svatá, v jejímž rámci plzeňský biskup František Radkovský požehnal kostel, který v uplynulých dvou letech prošel náročnou rekonstrukcí krovu, střechy a zvonice. 
            Rekonstrukce byla financována z havarijního programu ministerstva kultury, sbírkou ( 80 tis. Kč) na ni přispěli i občané Křištína, Střezimeře, Dobré Vody a Srbic, kteří opravu též iniciovali. Částkou 100 tis. Kč se na opravě podílelo i město Klatovy. Rozpočet doplnily příspěvky biskupství a farnosti.
            Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem o opravu kostela zasloužili , nejprve v krátkém proslovu poděkoval místostarosta Klatov Václav Chroust. Ocenil sbírku občanů i to, že mnozí na opravách pracovali. Všichni se tak připojili ke stavitelům chrámu v pomyslné řadě prostupující staletí. Vzpomněl na P. Petra Janderu, skromného, tichého a poctivého člověka, který se jako místní farář o kostel staral posledních 15 let.
            Děkovnou mši celebroval biskup František Radkovský za účasti klatovského vikáře Antonína Bachana a nového faráře Ryszarda Potegy.  V kázání  biskup Radkovský nejprve poděkoval za opravu kostela, zmínil však, že opravený kostel je bez lidí, kteří jej navštěvují, jen kulturní památkou. Kostel však musí žít a život mu svou přítomností dají pouze lidé. Současná společnost je bohužel příliš materiální a relativistická. Za komunismu lidé toužili po svobodě, ale i po bohatství, které viděli v obchodech na Západě. „To vše se nám nyní dostalo. Jsme ale šťastní ?“ zeptal se Otec biskup zúčastněných.   
            Stěží. Proto hledáme duchovní život - duchovno, bohužel často to falešné a slepé. Křesťanství je základem evropské identity, nebojme se objevovat a hájit jeho pravdy. Hledejme  pravé hodnoty, žijme je.  Radostný, pokojný a pevný život je svědectvím naděje, která přesahuje bránu smrti.
            Svou přítomností a svým kázáním pan biskup potěšil všechny přítomné a místní. „Návštěva pana biskupa Radkovského je pro nás návštěvou tisíciletí,“ řekl Josef Holeček, předseda osadního výboru Střeziměř-Křištín. „Biskup tu u nás ještě nebyl.“Bartolomeo o.s.