UVODO NASARCHIV

Hudebně - liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století

            Některá hudební díla bývají uvedena předehrou. Tradiční Barokní jezuitské Klatovy jsou vždy hojně doprovázeny hudbou, jsou tedy i hudební událostí – a také ony letos dostaly krásnou předehru v podobě slavnostního křtu knihy Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století , jejímž autorem je Mgr. Vít Aschenbrenner,  klatovský hudební badatel a historik, vedoucí Kolegia pro duchovní hudbu.
Slova spolu s hudbou zněla ve zcela zaplněném společenském sále knihovny ve středu 11.dubna večer.
            Slavnostní představení knihy uvedl místostarosta ing. Václav Chroust.
Poté svou knihu, její vznik a obsah poutavě představil autor, který svá slova doprovodil nádhernou hudbou : sám usedl k cembalu, jeho kolegyně rozezněla violoncello a vše korunoval sopránový hlas.
            Při každém křtu jsou důležitými osobami kmotři. Na slavnostním večeru byli samozřejmě  kmotři také přítomni – byli jimi doc.Ivana Čornejová, historička, recenzentka knihy,  
dr. Tomáš Slavický, historik, recenzent knihy, a P.František Hylmar, SJ, provinciál českých jezuitů.
            Hosté večera si vyslechli jejich malá zamyšlení o významu působení jezuitů pro naše město,
o lidské a historické paměti, o zapomínání a znovuoživování minulosti, o významu hudby (nejen) pro liturgii a srdečná přání zdaru v další hudební, badatelské a autorské činnosti určená panu Aschenbrennerovi.

            Komentáře byly opět vystřídány hudbou a hudební skladba zazněla i v závěru večera.

            Posluchači samozřejmě měli možnost klást dotazy, na něž se jim dostalo zasvěcených odpovědí.
Večer byl zakončen pozváním na poslední dubnový víkend, kdy se uskuteční oblíbená kulturně historická akce Barokní jezuitské Klatovy. Letos budou našimi vzácnými hosty plzeňský biskup F. Radkovský, jezuité F. Hylmar a M. Herold, historička K.Valentová, architektka E. Jiřičná,  hudební složka bude opět záležitostí Kolegia pro duchovní hudbu.

                                                                                                autorka zápisu: Šárka Lesná

        „Je nám ctí, že můžeme představit knihu pana Víta Aschenbrennera o hudebně - liturgickém provozu klatovské jezuitské koleje,“ říká Ing. Václav Chroust věříme, že i jménem klatovské veřejnosti. „Pan Aschenbrenner je nejen skvělým sbormistrem, varhaníkem a hudebním vědcem, který se ve své teoretické i praktické činnosti bezesporu inspiruje jezuitským ‚OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM‘, ale i klatovským patriotem. Díky jemu a jím vedenému Kolegiu pro duchovní hudbu, má hudební část projektu Barokní jezuitské Klatovy výbornou úroveň. Máme radost z toho, že klatovské jezuitské téma zvolil pro svoji knihu, která byť určena odborné veřejnosti, jistě zaujme i čtenáře se zájmem o Klatovy, hudbu a jezuitika. Přejeme mu úspěch v další práci a samozřejmě i v osobním životě.“

                                                                                                Ing. Václav Chroust,
                                                                                                místostarosta města Klatovy


autorka zápisu: Šárka Lesná, fotografie: Karel Viták

Bartolomeo o.s.