UVODO NASARCHIV

Slavní gynekologové a porodníci z Klatovska

            Druhá podzimní přednáška pořádaná v pondělí 21. října občanským sdružením Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech a za partnerské účasti společnosti Mammocentrum Klatovy byla věnovaná lékařské tématice. Naše pozvání přijali Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. a Doc. MUDr. Věra Rokytová, CSc, oba výteční lékaři a zkušení vysokoškolští učitelé.
             Svoji přednášku nazvali : „Slavní gynekologové a porodníci z Klatovska“. Hned v úvodu připomněl prof. Rokyta naprostý unikát v historii tohoto lékařského oboru související s naším městem. Na Klatovsku se narodilo pět významných kapacit gynekologie a porodnictví, které v období let 1850 až 1930 působily jako přednostové gynekologických klinik v Praze. Stejně tak připomněl významnou úlohu klatovského gymnázia, a to nejen v historii města, ale prostřednictvím studentů a profesorů i v kontextu českých zemí a Evropy.
            S vymezením samotného pojmu gynekologie a porodnictví nás podrobně seznámila doc. Rokytová. Stejně tak zevrubně - vzhledem k vymezenému času - podala historii oboru – od dávnověku přes babické a chirurgické období k empirickému zkoumání až po současnost, kterou vnímáme jako etapu léčebně preventivní. Značnou část věnovala prof. Rokytová babictví a porodním babičkám v českých zemích (staročesky babiti znamená roditi), jejich postavení a úloze v oboru od 18. století do roku 1945.
            Poté už se Rokytovi zaměřili na pět slavných klatovských gynekologů a posluchačům přiblížili jejich profesní dráhu. V krátkosti připomene základní údaje o nich:

František Augustin Kiwisch, rytíř von Rotterau (1814 – 1851)
Narozen v Klatovech, v roce 1842 založil v Praze gynekologickou kliniku, snad vůbec první v Evropě, světový zakladatel gynekologie jako samostatného oboru.
 
August Breisky (1832 – 1889)
Narozen v Klatovech, uznávaná osobnost evropského formátu, autor publikace o krvácení a horečce v šestinedělí, propagátor sepse a antisepse, výborný operatér.

Karel Pavlík /Pawlik/ (1849 – 1914)
Narozen v Klatovech, výborný operatér zejména při císařských řezech, zakladatel urogynekologie, výborný operatér a pedagog, zdokonalil zevní vyšetření, zavedl též palpaci obsahu děložní dutiny tzv. Pawlikův hmat.

Václav Rubeška (1854 – 1933)
Narozen v Chudenicích, zpracoval vývoj gynekologie a porodnictví v Čechách, „vychoval“ 5 000 porodních babiček, v roce 1922 jmenován přednostou 2. gynekologicko - porodnické kliniky v Praze.

Václav Piťha (1865 – 1922)
Narozen v Poleni, Pawlikův žák, jazykový génius – ovládal osm světových jazyků, do oboru urogynekologie přinesl laboratorní histologii a založil histologické laboratoře, spolu s chirurgy založil odbornou společnost chirurgů a gynekologů a časopis Rozhledy v chirurgii a gynekologii.

            Manželé Rokytovi svým fundovaným projevem dokázali, že jsou nejen vynikajícími lékaři, ale i pedagogy. Jejich profesionální a přitom lidský přístup dovolil i laikům pochopit záludnosti významného oboru lékařství – gynekologie a porodnictví. Publikum v zaplněném sále Městské knihovny v Klatovech  jejich vystoupení ocenilo zaslouženým potleskem.
autorka zápisu: Šárka Lesná

Bartolomeo o.s.