UVODO NASARCHIV

Víno a lidské zdraví

    Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, se narodil ve Zborovicích. Promoval na Universitě Karlově v roce 1955. Po promoci pracoval v Uherském Hradišti, od roku 1956 na dětské klinice v Praze. Po dvouletém pobytu na Pennsylvánské universitě ve Filadelfii vybudoval v roce 1977 se svými spolupracovníky Dětské kardiocentrum v Praze Motole a stal se jeho přednostou. V roce 1987 byl jmenován profesorem pediatrie. Zasloužil se o péči o děti s vrozenou srdeční vadou v celé republice. Prosadil zavedení celostátního programu rozpoznávání vrozených srdečních vad u plodu. Je čestným členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností. Byl několik let členem Světového výboru dětské kardiologie a kardiochirurgie a výboru Evropské asociace dětských kardiologů. V roce 2010 mu udělil prezident Václav Klaus za jeho činnost medaili za zásluhy 1. stupně.

    Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc., se narodila v Košicích a od sedmi let žije v Praze, kde vystudovala fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Hned po promoci nastoupila na kliniku dětského a dorostového lékařství v Praze, kde pracuje dodnes jako dětský kardiolog. Je členkou Evropské společnosti pro aterosklerózu a pracuje ve výboru České společnosti pro aterosklerózu. Věnuje se prevenci ischemické choroby srdeční od dětského věku a vede Národní centrum pro registr dětí s nejvážnějším rizikem vzniku aterosklerózy.

    V poslední době se oba věnují prevenci aterosklerózy a ischemické choroby srdeční od dětského věku. Byli iniciátory prvního výzkumu o účinku vína na prevenci předčasné aterosklerózy v České republice. Jsou přesvědčeni o příznivém působení střídmého pití vína a snaží se s tím seznamovat co nejširší veřejnost. Jejich předchozí publikace „Víno na zdraví“ získala v celosvětové soutěži prestižní světové International Organisation of Vine and Wine v Paříži cenu za nejlepší publikaci o zdraví a víně v roce 2012.

    O významu vína pro zdraví společně napsali knihu "Víno na zdraví". Během přednášky objasnili, že mírná a pravidelná konzumace  alkoholu, zejména vína, prospívá lidskému zdraví. Během přednášky citoval celou řadu studií, které prokázaly snížený výskyt infarktu myokardu, diabetu 2. typu a celé řady dalších nemocí. Za přiměřenou denní dávku považuje zhruba 4dl vína pro muže a u žen by doporučil přibližně 2dl vína denně. Kupodivu, v mnoha studiích dopadli abstinenti nejen hůře než umírnění pijáci, ale dokonce hůře než skuteční alkoholici. Návštěvnící si před i během přednášky mohli zakoupit sklenku vína a osobně se tak o příznivých účincích konzumace alkoholu přesvědčit.

fotografie: Karel Nováček

Bartolomeo o.s.