UVODO NASARCHIV

Návštěva generála jezuitského řádu

            Koncem listopadu zavítal do ČR na třídenní návštěvu nejvyšší představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás. Jezuitský „generál“, jak se nazývá představený SJ, navštívil Českou republiku naposledy před deseti lety.

            Ve středu 28. listopadu vpodvečer sloužil P. Nicolás mši v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze. Z pochopitelných důvodů se jazykem liturgie stala latina, kázání pronesl P. Nicolás ve zcela zaplněném kostele anglicky, tlumočník jeho slova překládal. Moudrost slov, krásný prostor, zpěv přítomných za doprovodu varhan i vystoupení sboru mladých, udělaly z běžné podvečerní mše nevšední zážitek.

            Po skončení mše odpovídal P. Nicolás na dotazy – opět anglicky s tlumočníkem. Jeho odpovědi zaujaly svou moudrostí a jemným humorem. V závěru uvádíme několik postřehů.

            Následovalo setkání generála, českého provinciála a dalších příslušníků SJ se spolu-pracovníky, přáteli a příznivci řádu v řádovém domě, tzv. rezidenci, v Ječné ulici.

            S generálem hovořil také klatovský místostarosta a předseda občanského sdružení Klatovské katakomby ing. Václav Chroust, který jej krátce seznámil s projektem obnovy klatovských katakomb, jedinečné klatovské jezuitské památky. Setkání v sídle jezuitů bylo též příležitostí seznámit se s novým provinciálem P. Josefem Stuchlým. Ten přislíbil pokračování spolupráce i na dalších projektech a přijal pozvání na Barokní jezuitské Klatovy 2013.

A nyní několik myšlenek - odpovědí P. Nicoláse :

K otázce, jak pomáhat jezuitům :
Neptejte se, co vy můžete dělat pro jezuity, ptejte se, co jezuité mohou udělat pro vás.

K otázce o navracení majetku církvím :
Jezuité se mají starat o duše, nemají se starat o domy.

K otázce, jak vidí současnou mládež :
Dnešní mladí lidé mají možnost získat nepředstavitelné množství informací, ale je třeba jít do hloubky a hledat podstatu věcí, ne jen to, jak se ony jeví.
Čím déle a čím víc do hloubky se něčím zabýváte, tím víc si uvědomujete, jak málo toho znáte. Tedy, čím víc víte, tím víc víte, že nevíte.
A proto :
Když strávíte v Japonsku ( tam P. Nicolás dlouhou dobu působil ) několik dní, napíšete o tom knihu.
Pokud se v té zemi zdržíte několik týdnů, napíšete článek.
Prožijete-li tam dlouhá léta – nenapíšete nic !


© Šárka Lesná


Bartolomeo o.s.